Akce na klíč

PCUL připraví akreditované vzdělávací akce podle přání školy a v souladu se školskou legislativou a s výzvami MŠMT.

Zajistíme: obsah vzdělávání, lektory, učební materiály, případně pobyt při výjezdním školení včetně dopravy a stravování.

 

 

 

 

 

V říjnu 2017 jsme takovou akci na klíč (inkluzivní vzdělávání) uspořádali pro pedagogy 15. ZŠ v Mostě v rekreačním zařízení v Hoře Svaté Kateřiny.

 

Výzkumná a analytická činnost

Příklady realizací:

Zpracování studie Zmapování nabídky a kvality učebnic pro oblast středního vzdělávání

Analýza příčin předčasného ukončení studia žáků středních škol v Ústeckém kraji

Analýza aktuálního stavu motivace k technickým a přírodovědným předmětům žáků ZŠ a její podpora v regionu Ústeckého kraje, Zpracováno pro projekt Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje CZ.1.07./1.1.00/44.0005

 

Projektová činnost

Příklady:

Zefektivnění a inovace výuky psychologie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (CZ.1.07/2.2.00/07.0420)

Vzdělávání pedagogů Ústeckého kraje v oblasti utváření a rozvoje klíčových kompetencí žáků (CZ.1.07/1.1.00/08.0036)

REGION – Projekt environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji (CZ.1.07/1.1.00/08.0036)

 

 

 

 

Z projektu Region

.